تا 10 روز دیگر برای فهرست پرسپولیس تصمیم‌گیری می‌کنیم/ باید الهلال را شکست بدهیم/ از نتیجه نظرسنجی 90