سوئیس تا اطلاع ثانوی هیچ سلاحی به عربستان سعودی صادر نخواهد کرد