تکواندوی قهرمانی جهان – روسیه/مدال برنز عاشورزاده‌ قطعی شد