معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: حقوق شهروندی در دستگاه ها باید ارتقا یابد