حسن کامرانی فر: می خواهم وارد انتخابات شوم/ قهرمانی سالم است اما رفتارش در زمین غیرحرفه ای بود