معضلات بیماران هموفیلی در کمیسیون بهداشت مجلس/ 325 میلیون تومان سالانه هزینه سرانه بیماران