جلسه نمایندگان مجلس با متقاضیان خرید استقلال و پرسپولیس/ مزایده چهارم را لغو می کنیم!