حضرتی: خیلی از روزنامه‌های اصلاح طلب علی‌رغم نقدهایی که به مذاکرات داشتند مطلبی ننوشتند