حیوان وقتی رام نباشد لگد می‌زند/ روشن به هر کسی که مخالفش بوده حمله کرده/ از قلعه‌نویی حمایت می‌کنم