طرح احداث کمپینگ گردشگری شهرستان بروجن کلنگ زنی شد