آمریکایی ها در حین مذاکرات بارها دبه کردند/ هیچ نیازی به غنی سازی تولید سوخت هسته ای نداریم/ ارزش راهب