خلف وعده دولت؛ یارانه نقدی پنج شنبه شب واریز می‌شود