رییس هیات: وزنه برداران نوجوان و جوان آذربایجان غربی آماده حضور در مسابقات کشوری می شوند