ارائه 9 هزار و 230 نفر ساعت دوره آموزشی مهارت‌های پایه