تصاویر اختصاصی خبرگزاری فارس از کشتی «ایران شاهد» در دریای عمان