حضرت آیت الله نوری همدانی: مسلمانان باید به آمادگی ...