افتتاح شهر مردگان با سخنان فرزند شهید بهشتی/ کتاب سال جمهوری اسلامی را خمیر کردند!