مصرف چای همراه با غذا احتمال کم خونی را 30 درصد افزایش می‌دهد