24 بازیکن به اردوی تیم منتخب باشگاههای بسکتبال کشور دعوت شدند