نرخ رشد جمعیت در استان اردبیل با شیب ملایم در حال افزایش است