معاون اول رئیس جمهور به مقام شهید محراب یزد ادای احترام کرد