۶ درصد جمعیت دانشجویی کشور در رشته برق تحصیل می‌کنند