امنیت مطلوب در قم حاکم است/ مسوولان برای توسعه امنیت پایدار در همه ابعاد تلاش کنند