ادای احترام معاون اول دولت به مقام آیت‌الله شهید صدوقی