باید الهلال را در تهران شکست بدهیم/ در دربی دنبال برد هستیم