تجهیز ۷۰ نقطه محدوده زوج و فرد به دوربین/ جریمه ۲۰۰ هزار ریالی