از بازیکنان سرخابی تست دوپینگ گرفته می‌شود/ فردی که قسم می‌خورد از مسوولیت خود دست بر نمی‌دارد!