شاید در پرسپولیس بمانم، شاید هم بروم/ برای علی دایی سرم را می‌دهم