امیدوار نگه داشتن ایران به توافق هسته ای حیله آمریکایی‌ها است