بازیکنان یکی از تیم‌های پایتخت در زمین راه می‌رفتند!