اجلاسیه بزرگ اساتید حوزه علمیه استان تهران با حضور آیت الله نوری همدانی