مقایسه واکنش تیموریان و جباری پس از گل خوردن استقلال + عکس