نشست تخصصی حوزه بین‌الملل وزارت ورزش با بانوان صاحب کرسی برگزار شد