جمهوری اسلامی همواره از ملت قهرمان سوریه حمایت می‌کند