وزارت بهداشت از تولیدات دارویی هلال احمر حمایت می کند