با خریداران اموال مسروقه برخورد قانونی و قاطع می‌کنیم