15هزار نوزاد دچار اختلالات شنوایی در کشور شناسایی و درمان شدند