معاون حقوقی رییس جمهوری : برای مبارزه با رانت های پنهانی خلاء قانونی داریم