فریت لاینر، اولین کامیون با راننده خودکار در جاده‌ها