40 درصد فاضلاب‌های بیمارستانی فاقد تصفیه‌خانه هستند/سلامت شهروندان در مواد غذایی مورد توجه قرار گیر