کامکار، شهبازیان و ترابی خواستار حضور گروه‌های موسیقی در میلان شدند