پزشکان فدراسیون فوتبال اعتصاب نکرده‌اند/ تدابیر ویژه برای دربی