مدیرعامل باشگاه: تراکتورسازی بدون کوچک ترین حاشیه ای به دنبال جام قهرمانی است