توزیع ناعادلانه سهام یکی از پیامدهای منفی بازار بورس/ مبادله در بورس هزینه‌های بالایی دارد