نتايج آزمون کارشناسي ارشد امشب اعلام مي شود/بيش از ۶۵درصد مجاز به انتخاب رشته شدند