برنامه هلال احمر برای همکاری با شرکت های دانش بنیان در تولید دارو