تمهیدات لازم برای مسابقه تراکتور با نفت در تبریز مهیا شده است/ بلیت فروشی از ظهر روز جمعه