خرید 2 میلیون و 300 هزار تومانی رییس قوه‌قضاییه از نمایشگاه کتاب + فهرست کتاب‌ها