وزیر خارجه عربستان: نقش ایران در منطقه در نشست کمپ دیوید بررسی می‌شود