خدادی: امروز دیپلمات‌ها نمی‌توانند افکار عمومی را در مذاکرات دخیل نکنند